Çalışma Saatleri
  • Pzt-Cum : 09:00 - 17:00
    Cmt : 09:00 - 14:00
    Pzr : Kapalı
İletişim Bilgilerimiz
İletişim Formu
rejeneratifortopedi

Rejeneratif Tıp Araştırmaları

Rejeneratif Tıp Araştırmaları

Rejeneratif Tıpa Yönelik Araştırmalar

Büyüme faktörleri doku onarımı için anahtar moleküllerdir. Ancak rejeneratif tıp için umut veren bu moleküller difüzyon sorunları gibi bazı sınırlamalara sahiptir. Suprafizyolojik dozlar kullanılarak bu sınırlamaları aşmaya çalışmak, ciddi yan etkilere yol açmıştır ve bu nedenle büyüme faktörleri için yeni stratejiler  ve yenilikçi teknolojiler gerekmektedir.

Dozları ve yan etkileri azaltırken, büyüme faktörü iletimi ve etkinliğini arttırmaya yönelik protein mühendisliği yaklaşımları sunulmuştur. Büyüme faktörlerinin biyomalzeme veya endojen hücre dışı matrisi için afinitesini artırmak isteyen mühendislik stratejilerine odaklanılmıştır. Amaç büyüme faktörünün ulaştığı noktada salınımını ve istikrarını artırmaktır.

Sonuç olarak, büyüme faktörlerinin afinitesini artırmanın rejeneratif tıp potansiyelinden tam faydalanmayı artırdığının, ancak her bir büyüme faktörünün belirli sınırlamaları sahip olması sebebiyle afinite arttırımının evrensel bir çözüm olamayacağı vurgulanmıştır.

Rejeneratif tıp ve rehabilitasyon yakınsaması

Rejeneratif rehabilitasyon, rejeneratif tıp ve rehabilitasyon alanlarındaki ilke ve yaklaşımların sinerjik entegrasyonudur. Bu birleşim hasta bağımsızlığı için avantaj sağlamaktadır. Rejeneratif tıp çok başarılı klinik vaatler sunarken, rejeneratif rehabilitasyon ise kendine ait prensipleri dahil ederek rejeneratif tıbbı olumlu yönde etkilemektedir. Rejeneratif rehabilitasyon stratejileri, aktivite aracılı plastisite, egzersiz dozajı, elektriksel stimülasyon ve beslenmeyi içerebilmektedir. Preklinik çalışmalar, rehabilitasyon araştırma alanı içerisindeki fonksiyon, hareket aralığı, duyum ve ağrı gibi sonuçları dikkate almazsa, rejeneratif tıp tekniklerinin insanlara yansımasındaki kritik engellerin üstesinden gelmek zor olabilmektedir. Bilim ilerledikçe ve teknoloji olgunlaştıkça, araştırmacıların, hastaların işlevini tamamen geri kazanmak ve sonucu en üst düzeye çıkarmak için rejeneratif rehabilitasyonun bütünleştirici yaklaşımını düşünmeleri gerekmektedir.

Rejeneratif tıpta kullanılan FDA onaylı ürünler

Doku mühendisliği ve rejeneratif tıp, yaklaşık yirmi yıl önce bir endüstri olarak ortaya çıktığı için, bir dizi terapi Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayı almıştır ve piyasada mevcuttur. Yeni dokuların yapısına ve fonksiyonuna doğrudan katkıda bulunan terapötik hücrelerin verilmesi bugüne kadar rejeneratif tıbbın temelini oluşturmuştur. Bu terapilerde uygulanan hücreler otolog veya allojeniktir ve hala çoğalma kapasitesini koruyan farklılaşmış hücrelerdir. Örneğin, ortopedik alandaki ilk FDA onaylı biyolojik ürün olan Carticel, fokal eklem kıkırdağı defektlerinin tedavisi için otolog kondrositler kullanmaktadır. Burada otolog kondrositler, eklem kıkırdağından toplanır, genleşir ve yaralanma bölgesine implante edilir, bu durum da mikrokırık ve mozaikplasti teknikleri kullanılarak gözlemlenenlerle kıyaslanabilir bir iyileşme göstermektedir.

İntervertebral disk rejeneratif tıp için yenilikçi stratejiler: Hücre terapilerinden çok ölçekli dağıtım sistemlerine

İntervertebral disk (IVD) dejenerasyonu fizyopatolojisi hakkındaki anlayış geliştikçe, hücrelerin, biyoaktif moleküllerin ve nükleik asitlerin lokal enjeksiyonuna dayanan yeni terapötik stratejiler ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, dejenere IVD'lerin oluşturduğu çevre ile ilgili olarak, biyolojik ajanların bozulmaya karşı korunması gibi sorunlar bulunmaktadır. Bununla birlikte, IVD rejenerasyonu için en uygun yaklaşımın tasarımı hala tartışılmaktadır. IVD ile ilişkili polimerlerin yanı sıra endojen onarımı desteklemek için makro, mikro ve nano boyutlu partiküllerin tasarımları vurgulanmaktadır.

Rejeneratif Ortopedi Rejeneratif Ortopedi Rejeneratif Ortopedi Rejeneratif Ortopedi

Rejeneratif Ortopedi

Rejeneratif Ortopedi

Rejeneratif Ortopedi

Rejeneratif Ortopedi

Rejeneratif Ortopedi
Rejeneratif Ortopedi